Matematik

Om kursen

Kurserna bygger på varandra och du måste därför börja på rätt nivå. Figuren visar hur kurserna hänger ihop.

Siffrorna visar nivå på kurserna. 1a, 1b och 1c är alltså på samma nivå.

Bokstäverna visar olika spår. Det finns tre olika spår. Spåren har mycket gemensamt, men vissa uppgifter är anpassade till olika områden. Du väljer ett av spåren och håller dig sedan till det spåret. Att byta spår är dock möjligt men kan kräva en del kompletteringar.
• a-spåret (1a + 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå.
• b-spåret (1b + 2b + 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
• c-spåret (1c + 2c + 3c + 4 + 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Spåren leder olika långt innan de tar slut. Det är därför viktigt att du kollar upp vilken nivå du behöver i slutändan.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: MATMAT01a, MATMAT01b, MATMAT01c, MATMAT02a, MATMAT02b, MATMAT02c, MATMAT03b, MATMAT03c, MATMAT04, MATMAT05, MATMAT00S

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 1a
Kurskod: MATMAT01a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 1b eller 1c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 1b
Kurskod: MATMAT01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 1a eller 1c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 1c
Kurskod: MATMAT01c
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 1a eller 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 2a
Kurskod: MATMAT02a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 2b eller 2c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 2b
Kurskod: MATMAT02b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 2a eller 2c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 2c
Kurskod: MATMAT02c
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 2a eller 2b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 3b
Kurskod: MATMAT03b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 3c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 3c
Kurskod: MATMAT03c
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 3b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 4
Kurskod: MATMAT04
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 3b eller 3c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 5
Kurskod: MATMAT05
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 4.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik – specialisering
Kurskod: MATMAT00S
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurslitteratur

Litteratur beror på val av inriktning.

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »