Medier, samhälle & kommunikation 1

Om kursen

Vi lever idag i ett mediesamhälle och vår bild av samhället får vi i stor utsträckning genom medierna. Tidningar, tidskrifter, radio, tv, film och internet ger oss information, kunskap och underhållning. I kursen läser du om såväl historiska som nutida och framtida perspektiv. Vilken roll spelar medierna? Vilken betydelse har de för demokratins utveckling och för samtidskulturen? Vem äger medierna? Vilka lagar och etiska regler finns? Vad är trovärdiga källor?

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: MERMEE01

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Medier, samhälle och kommunikation
Lars Petersson, Åke Pettersson
Liber
ISBN: 9789147107735

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »