Miljö- & energikunskap

Om kursen

Kursen handlar om de utmaningar vi står inför när det gäller miljö-, energi- och resurshot, och vilka lösningar som finns. Du läser om hur naturen fungerar med ekosystem, kretslopp och biologisk mångfald, om resursproblem och miljöhot, sedan olika sätt att producera energi. Fokus blir därefter på åtgärder för att nå ett hållbart samhälle. Vilka styrmedel och verktyg har samhället? Vilka förnybara energikällor kan användas? Hur använde vi resurserna i samband med livsmedel, boende, transporter och konsumtion?

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: HÅLMIJ0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Miljö- och energikunskap
Karin Pleijel, Håkan Pleijel
Gleerups Utbildning AB
ISBN: 9789151101880

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »