Naturkunskap

Om kursen

Naturkunskap har sin grund i biologi, fysik, kemi och geovetenskap. Kurs 1 handlar om bland annat hållbar utveckling, energi, klimat, ekosystem, celler och genteknik samt hälsa med frågor om träning, kost, droger, och sexualitet. Du lär dig också naturvetenskapliga arbetsmetoder. I kurs 2 behandlas bland annat universums utveckling, materiens uppbyggnad, evolutionens mekanismer samt människokroppens uppbyggnad och funktion.

Figuren visar hur kurserna i naturkunskap hänger ihop. 1a1 och 1a2 är på vardera 50 poäng och motsvaras av 1b som är 100 poäng. Du läser alltså ett av spåren. Efter kurserna 1a2 eller 1b kan du fortsätta med kurs 2.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: NAKNAK01a1, NAKNAK01a2,
NAKNAK01b, NAKNAK02

Poäng: 50/100 gymnasiepoäng

Studieort: Östersund

Utbildningsform: Klassrum

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Naturkunskap 1a1
Kurskod: NAKNAK01a1
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Naturkunskap 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Naturkunskap 1a2
Kurskod: NAKNAK01a2
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Naturkunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Naturkunskap 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Naturkunskap 1b
Kurskod: NAKNAK01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Naturkunskap 1a1 eller Naturkunskap 1a2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Naturkunskap 2
Kurskod: NAKNAK02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Naturkunskap 1a2 eller Naturkunskap 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »