Nätverksteknologier

Om kursen

Kursen bygger vidare på det du lärt dig i kursen Nätverksteknik. Du läser om datasäkerhet och dataintrång. Du lär dig nätverksprotokoll, alltså hur digital kommunikation mellan datorer fungerar. Vilka överföringsmedier används i kablar och genom luften? Vidare lär du dig om adressering i nätverk, hur man bygger upp nätverk med tillräcklig bandbredd och vilka felsökningsverktyg som kan användas. Du lär dig administrera en server med diskhantering och nätverksinställningar. Du kommer bland annat att möta följande begrepp: OSI-modellen, TCP/IP och IP-adresser, DHCP, noder, subnätning, routing, VLAN, tunnling, WLAN, DNS, DHCP.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: NAINAK0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Nätverksteknologier V2013 – Lärobok
Jan-Eric Thelin
Thelin Läromedel
ISBN: 978-91-7379-244-8

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Nätverksteknik (NAINAR0).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »