Orienteringskurs Matematik

Om kurserna

Har du endast läst Matematik på högstadienivå? Eller gick du kursen Matematik A eller B i gymnasiet? Känner du att du behöver repetera dina matematikkunskaper? Då är Orienteringskurs Matematik 1, 2 och 3 för dig. Dessa kurser tar upp det som saknas om du har läst i det gamla systemet och ger en bra repetition och grund inför Matematik 1, 2 och 3.

Kurskod: KGYORI11c

Poäng: 60 poäng

Studieort: Östersund

Utbildningsform: Klassrum

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Orienteringskurs Matematik 1
Kurskod: KGYORI11C
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 60

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Denna kurs är för dig som har betyg sedan tidigare i Matematik på högstadienivå.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Orienteringskurs Matematik 2
Kurskod: KGYORI11C
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 60

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Denna kurs är för dig som har betyg sedan tidigare i Matematik A eller är i behov av repetition av matematikkunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Orienteringskurs Matematik 3
Kurskod: KGYORI11C
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 60

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Denna kurs är för dig som har betyg sedan tidigare i Matematik B eller är i behov av repetition av matematikkunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »