Personlig försäljning

Om kurserna

Du skaffar de kunskaper som krävs för yrkesverksamhet med personlig försäljning av varor och tjänster. Det handlar mycket om kommunikationsteknik, kundbemötande, attityder och även kulturella skillnader i försäljningsteknik. Du lär dig också om lagar och bestämmelser samt etiska frågor inom området.

I kurs 2 utvecklar du försäljningstekniken med till exempel kundpsykologi, marknadskommunikation och arbetsmiljöfrågor. Du lär dig mer om kalkyl- och lönsamhetsberäkningar.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: FÖSPER01, FÖSPER02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Personlig försäljning 1
Kurskod: FÖSPER01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

H2000 Personlig försäljning 1: med kunden i fokus
Erasmie M, Pihlsgård A
Liber AB
ISBN13: 9789147106134

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Personlig försäljning 2
Kurskod: FÖSPER02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Personlig försäljning 1.

Kurslitteratur

H2000 Personlig försäljning 2 – Fakta och uppgifter
Mats Erasmie, Anders Pihlsgård
Liber AB
ISBN: 9789147116782

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »