Plocklagerhantering

Om kursen

Ett plocklager är en lagringsplats för plockning av mindre kvantiteter, ofta i direkt anslutning till behov. Du lär dig om både automatiserade och mer manuella lager. Du hanterar de maskiner och den utrustning som krävs. Du emballerar och använder förpackningar enligt praxis. I kursen lär du om lagers funktion, struktur och styrning, lagerdesign, reservdelslagers betydelse för eftermarknad och kundservice, leverantörsstyrda lager, centrallager och lokala lager samt alternativa försörjningsupplägg.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: LAGPLO0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Lageradministration och terminallogistik eller kursen Lagerprocesser eller kursen Logistik 2.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »