Politik & hållbar utveckling

Om kursen

Miljöpolitik och hållbar utveckling är högaktuellt idag med de miljöhot som vi lever under. Hur kan vi fördela jordens resurser på ett rättvist sätt? Vilka intressekonflikter möter vi? Du lär dig om miljölagstiftning och andra styrmedel på både lokal och nationell nivå. Du läser bland annat om Agenda 2030, den resolution som FN:s medlemsländer har antagit och som innehåller 17 globala hållbarhetsmål.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: HÅLPOL0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Hållbar utveckling – människa, miljö och samhälle
Christel Persson, Torsten Persson
Studentlitteratur
ISBN: 9789144139241

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »