Praktisk marknadsföring

Om kurserna

Kursen handlar mycket om praktiska saker som att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar. Du lär dig till exempel om snabbtextning, datorstöd i exponeringsarbetet och hur varornas placering i butiken påverkar kunderna köpbeteenden. Det handlar om både livsmedelsaffärer och annan fackhandel.

I kurs 2 utvecklar du arbetet där du reflekterar över affärsidé, affärslokalens utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form. Du gör omvärldsanalyser och marknadsundersökningar samt lär mer om varuexponering och skyltning för olika branscher och olika kunder.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: HANPRA01, HANPRA02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Praktisk marknadsföring 1
Kurskod: HANPRA01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

H2000 Praktisk marknadsföring 1 – Att marknadsföra i butik
Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek, Anders Pihlsgård, Susanne Walldenheid
Liber AB
ISBN13: 9789147106158

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Praktisk marknadsföring 2
Kurskod: HANPRA02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Praktisk marknadsföring 1.

Kurslitteratur

H2000 Praktisk marknadsföring 2 – kommunicera säljande!
Anders Pihlsgård, Gunilla Eek, Susanne Walldenheid
Liber AB
ISBN13: 9789147110216

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »