Privatjuridik

Om kursen

Kursen ger en översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. Du läser om brott och straff och om det svenska rättegångsväsendet. Du lär dig regler som rör par- och familjerelationer, arv, testamente och bodelning, regler när du köper varor och tjänster av företag eller privatpersoner. Kursen behandlar också fastighetsrätt med köp och hyra av bostad, arbetsrätt om dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och obeståndsrätt – vad som händer om du inte kan betala dina skulder.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: JURPRI0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »