Programhantering

Om kursen

Du bygger vidare på de kunskaper du fått i kursen Information och kommunikation 1. Du kommer att lära dig en rad program och verktyg som används idag i företag och organisationer. Det är programvaror för exempelvis affärssystem, logistik, redovisning, fakturering, bokning, elektronisk portfölj och projektplanering. Du lär dig mer om nätverkstjänster som internet, webbläsare, sökmotorer och e-post. Du lär dig skapa och använda databaser.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: INFPRG0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Ingen särskild kurslitteratur används i denna kurs. Gratis kursmaterial finns tillgängligt via vår lärplattform Exlearn.

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Information & kommunikation 1 (INFINF01).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »