Psykologi

Om kurserna

Psykologi handlar om att förstå och förklara mänskligt beteende, känslor och tankar. Kurs 1 tar upp kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar. Du läser också om psykologins historiska framväxt. Kurs 2a och 2b bygger båda vidare på kurs 1. Du kan läsa båda kurserna om du vill.

I kurs 2a lär du dig om personlighetspsykologi och utvecklingspsykologi; hur dina egenskaper påverkar beteenden och vad arv och miljö betyder. Du relaterar också till egna erfarenheter och du lär dig några psykologiska behandlingsalternativ. I kurs 2b fördjupar du dig i några psykologiska perspektiv som du redan läst om, eller väljer psykologi kopplat till idrott, ekonomi, kultur, trafik, genus eller ekologi för att endast nämna några områden.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: PSKPSY01, PSKPSY02a, PSKPSY02b

Poäng: 50 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Utbildningsform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Psykologi 1
Kurskod: PSKPSY01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

E-bok som kursen bygger på:

Psykologi 1 Andra upplagan
Tove Phillips
Gleerups Utbildning AB

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Psykologi 2a
Kurskod: PSKPSY02a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Psykologi 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!
E-bok som kursen bygger på:
Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b
Iaa Hedin
Gleerups Utbildning AB

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Psykologi 2b
Kurskod: PSKPSY02b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Psykologi 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!
E-bok som kursen bygger på:
Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b
Iaa Hedin
Gleerups Utbildning AB

Och

”En man som heter Ove” av Fredrik Backman.
Man kan låna, hyra eller köpa antingen boken eller filmen som boken bygger på.

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »