Receptions- & konferensservice

Om kursen

Du lär dig arbetet i reception och i kundtjänst. Det handlar om exempelvis växelsystem, boknings- och säkerhetsprogram, fysiskt bemötande, telefonbemötande och även marknadsföringsåtgärder. Du lär dig administrera och genomföra möten och att jobba praktiskt på mässor och i montrar, samt de tekniska hjälpmedel som tillhör. Du läser om mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar, branschorganisationer samt yrkesroller inom området.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: ADMREC0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Obs! I kursen ingår två veckor arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Kurslitteratur:

Konferens och reception – faktabok
Mona Johansson, Sonja Westerblad
Liber
ISBN:9789147077533

Konferens och reception – arbetsbok
Mona Johansson, Sonja Westerblad
Liber
ISBN: 9789147072132

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »