Retorik

Om kursen

Retorik handlar om talekonst och att presentera muntliga budskap på ett övertygande sätt. Du lär dig att tala inför en grupp men också tekniker i diskussioner och debatter. Du kan använda digitala hjälpmedel. Du lär dig också aktivt lyssnande och att ge respons på andras inlägg. Kursen tar upp den retoriska arbetsprocessens sex delar som fanns redan på antiken: att formulera ett syfte, att finna lämpliga argument, att organisera ditt material, att välja språk och stil, att använda hjälpmedel och att slutligen framföra ditt budskap på ett effektivt sätt.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: SVERET0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Svenska 1 (SVESVE01) eller kursen Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »