Samhällskunskap grundläggande

Om kursen

Kursen ger dig en helhetssyn på samhällsfrågor. I avsnittet om politik berörs bland annat politiska partier, Sveriges politiska system från kommuner och regioner till riksdag och regering, Sveriges grundlagar, demokrati, stats- och styrelseskick i andra länder, internationella konflikter, EU, FN och andra samarbeten över nationsgränserna.

Kursen har också ett avsnitt om rättigheter och rättsskipning med bland annat mänskliga rättigheter, diskriminering, yttrandefrihet, kränkningar, rättssäkerhet och kriminalitet. I avsnittet om samhällsresurser och fördelning tar vi upp frågor om både hushållens, företagens och samhällets ekonomier, arbetsmarknad och arbetsliv, utbildningsvägar och yrkesval, jämlikhet och jämställdhet samt digitaliseringens betydelse för samhället. Andra ämnen är befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, migration, integration och segregation, mediernas roll och nyhetsvärdering,

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: GRNSAM2

Poäng: 150

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »