Samhällskunskap

Om kurserna

Du lär dig om demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå, alltså hur Sverige styrs, samt vidare inom EU och över världen. Viktiga inslag är mänskliga rättigheter, folkrätten, arbetsmarknaden och dess parter, samhällsekonomi och även privatekonomi. Du lär dig metoder för källkritik. I kurs 2 läser du bland annat nationalekonomi med frågor om tillväxt, makt, hållbart samhälle och miljö. I kurs 3 fördjupar du dig ytterligare i komplexa samhällsfrågor som globaliseringen och utmaningar som mänskligheten står inför. Du lär dig skriva vetenskapliga texter.

Figuren visar hur kurserna i samhällskunskap hänger ihop. 1a1 och 1a2 är vardera 50 poäng och motsvaras av 1b som är 100 poäng. Efter kurserna 1a2/1b kan du även välja att läsa kurserna Internationell ekonomi och/eller Internationella relationer, som också ingår i det större ämnet samhällskunskap.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: SAMSAM01a1, SAMSAM01a2, SAMSAM01b

Poäng: 50/100 gymnasiepoäng

Studieort: Östersund

Studietakt: Valfri

Utbildningsform: Klassrum

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kurserna!

 

Kursfakta

Kursnamn: Samhällskunskap 1a1
Kurskod: SAMSAM01a1
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Samhällskunskap 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Samhällskunskap 1a2
Kurskod: SAMSAM01a2
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i kursen Samhällskunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Samhällskunskap 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Samhällskunskap 1b
Kurskod: SAMSAM01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Samhällskunskap 1a1 eller kursen Samhällskunskap 1a2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »