Servicekunskap 1

Om kursen

Du lär dig betydelsen av god kundservice och vad du måste tänka på i olika branscher och i olika säljsituationer. Du läser om attityder och värderingar, vikten av både kroppsspråk och verbalt språk samt om olika kulturella skillnader i kommunikationen. Vidare läser du om konsumentlagar och god säljetik, om betalningssätt och betalningsformer, om arbetsmiljö och säkerhet samt om vikten av ett ergonomiskt och miljömedvetet arbetssätt.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: FÖSSEV01

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Servicekunskap
Meg Marnon
Thelin Förlag
ISBN: 9789173792523

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »