Skrivande

Om kursen

Du lär dig skriva olika slags texter, främst informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter samt skönlitterära texter. Du planerar dina texter metodiskt och strukturerat utifrån syfte och mottagare. Det blir olika om du ska informera, utreda, övertyga eller underhålla. Du tänker på spänningen mellan fakta och fiktion och reflekterar över korrekt och lämpligt språkbruk. Du lär dig också utforma texter där text, bild och ljud samspelar.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: SVESKR0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Svenska 1 (SVESVE01) eller kursen Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »