SVA grundläggande

Om kursen

Detta är kursen för dig med annat modersmål än svenska.

Svenska som andraspråk är uppdelat i fyra nationella delkurser. Du börjar på den delkurs där du befinner dig utifrån tidigare kunskaper. Delkurserna är på totalt 700 poäng (100 + 200 + 200 + 200 poäng). Efter kurs 4 får du ett betyg på hela kursen i svenska som andraspråk oberoende av på vilken nivå du började.

Du lär dig använda svenska i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i både tal och skrift. Exempel på vad du möter är lässtratregier, kritisk granskning, texters syften och outtalade budskap, redigering och disposition av texter, sats- och meningsbyggnad, tempus, hjälpmedel vid stavning och ordförståelse, muntliga presentationer, sakprosa (till exempel facklitteratur och tidningsartiklar) och skönlitteratur, ords nyanser och värdeladdning, låneord, språkets betydelse för att utöva inflytande och även om skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk.

Läs mer om de nationella delkurserna hos Skolverket.

Kurskod: GRNSVA2

Poäng: 700

Utbildningsform: Klassrum

Studieort: Östersund

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Svenska som andraspråk grundläggande är indelad i 4 delkurser.

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 1

Kurskod: GRNSVAA
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2

Kurskod: GRNSVAB
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3

Kurskod: GRNSVAC
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4

Kurskod: GRNSVAD
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »