Svenska som andraspråk

Om kurserna

Kurs 1 handlar om att tala, skriva och läsa. Du lär dig presentera ditt budskap på ett intressant och övertygande sätt. Du skriver på ett språkriktigt sätt för olika mottagare. Du lär dig om språklig variation på grund av ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Du jämför svenska språket med ditt eget modersmål. Du läser skönlitteratur från olika tider.

I kurs 2 fördjupar du dig genom läsning av skönlitteratur, och du lär dig också citatteknik och hänvisning till olika källor samt även grammatik.

Kurs 3 handla också om att tala, skriva och läsa, men nu på ett mer avancerat sätt där du använder vetenskapliga texter. Du lär dig strukturera, värdera och kritiskt granska större textmängder.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: SVASVA01, SVASVA02, SVASVA03

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studieort: Östersund

Utbildningsform: Klassrum

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska som andraspråk 1
Kurskod: SVASVA01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska som andraspråk 2
Kurskod: SVASVA02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Svenska som andraspråk 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska som andraspråk 3
Kurskod: SVASVA03
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Svenska som andraspråk 2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »