Svenska

Om kurserna

Kurs 1 handlar om att tala, skriva och läsa. Du lär dig presentera ditt budskap på ett intressant och övertygande sätt. Du skriver på ett språkriktigt sätt för olika mottagare, även argumenterade text. Du lär dig sammanfatta längre texter. Du behärskar citatteknik och regler om upphovsrätt. Du läser skönlitteratur från olika tider.

I kurs 2 fördjupar du dig i bland annat litteratur på såväl svenska som danska och norska, teater och film samt grammatik.

Kurs 3 handla också om att tala, skriva och läsa, men nu på ett mer avancerat sätt där du använder vetenskapliga texter. Du lär dig strukturera, värdera och kritiskt granska större textmängder.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: SVESVE01, SVESVE02, SVESVE03

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studieort: Falun

Utbildningsform: Klassrum

Studietakt: Halvtid 50%, Kvartstid 25%

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska 1
Kurskod: SVESVE01
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska 2
Kurskod: SVESVE02
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Svenska 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska 3
Kurskod: SVESVE03
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Svenska 2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Falun! Du hittar vår skola mitt i centrala Falun på Trotzgatan 25. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan väja att läsa kurserna på halvtid, 50%, eller kvartstid, 25%. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »