Svenska grundläggande

Om kursen

Detta är kursen för dig med svenska som modersmål. Om du har annat modersmål ska du läsa Svenska som andraspråk grundläggande.

Svenska är uppdelat i fyra nationella delkurser. Du börjar på den delkurs där du befinner dig utifrån tidigare kunskaper. Delkurserna är på totalt 700 poäng (100 + 200 + 200 + 200 poäng). Efter kurs 4 får du ett betyg på hela kursen i svenska oberoende av på vilken nivå du började.

Du lär dig använda svenska i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i både tal och skrift. Exempel på vad du möter är lässtratregier, kritisk granskning, texters syften och outtalade budskap, redigering och disposition av texter, sats- och meningsbyggnad, tempus, hjälpmedel vid stavning och ordförståelse, muntliga presentationer, sakprosa (till exempel facklitteratur och tidningsartiklar) och skönlitteratur, ords nyanser och värdeladdning, låneord, språkets betydelse för att utöva inflytande och även lite om dialekter och minoritetsspråk i Sverige

Läs mer om de nationella delkurserna hos Skolverket.

Kurskod: GRNSVE2

Poäng: 700

Studieort: Östersund

Utbildningsform: Klassrum

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Svenska grundläggande är indelad i 4 delkurser.

Svenska grundläggande del 1/4

Kurskod: GRNSVEA
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Svenska grundläggande del 2/4

Kurskod: GRNSVEB
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Svenska grundläggande del 3/4

Kurskod: GRNSVEC
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Svenska grundläggande del 4/4

Kurskod: GRNSVED
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »