Vård & omsorg specialisering

Om kursen

Kursen är en fördjupning inom ett valt kunskapsområde, och du bygger alltså vidare på funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri. Du lär dig att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa, ohälsa och funktionsförmåga. Du planerar och genomför ditt arbete på ett hygieniskt, ergonomiskt och yrkesetiskt sätt, och lär dig dokumentera dina arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: VADVAD00S

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Kurslitteratur varierar beroende på vilken kurs du utgår ifrån.

Obs! Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i någon eller några av kurserna Social omsorg 2 (SOASOC02), Gerontologi och geriatrik (GERGER0), Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02), Omvårdnad 2 (OMVOMV02), Psykiatri 2 (PSYPSK02) samt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02).

Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »