Yrkespaket Administration

Vill du vara spindeln i nätet i ett omväxlande jobb?

Administratören assisterar och ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef eller en enhet på arbetsplatsen. Anställningen kan vara hos både privata företag och offentlig verksamhet. Som administratör har du ofta många kontakter med såväl allmänheten som företag, kunder, leverantörer och myndigheter.

Nationella yrkespaket

Skolverket har, i samråd med branschkunniga, utformat nationella yrkespaket för sammanhållna yrkesutbildningar, som motsvarar kompetenskraven i arbetslivet. Läs mer hos Skolverket.

Administration bas och de fyra påbyggnadspaketen är nationella yrkespaket. Baspaketet är på 500 poäng och tar 25 veckor på heltid eller 50 veckor på halvtid. Du kan sedan inrikta dig mot fyra olika områden om vardera 400 poäng (20 veckor heltid respektive 40 veckor halvtid). Det är påbyggnad mot marknadsföring, ekonomi och redovisning, HR eller inköp.

Kursnamn: Administration bas

Kurskod: FSXAAN

Poäng: 500 gymnasiepoäng + eventuell påbyggnad

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Heltid, Halvtid

 

Kurser Administration bas

Kurs Kurskod Poäng
Administration 1 ADMADM01 100
Administration 2 ADMADM02 100
Affärskommunikation AFFAFÄ00S 100
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100
Information och kommunikation 1 INFINF01 100

 

Påbyggnad mot marknadsföring

Du lär dig om marknadsföring, affärsidé, marknads- och säljplan, entreprenörskap och företagande.

Kurs Kurskod Poäng
Handel och hållbar utveckling HANHAN0 100
Information och kommunikation 2 INFINF02 100
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02 100

 

Påbyggnad mot ekonomi och redovisning

Du lär dig om bokföring, bokslut, redovisning, revision, löneutbetalningar och beskattning. I mindre företag spänner ofta arbetsuppgifterna över flera områden, medan det i större företag är vanligt att specialisera sig.

Kurs Kurskod Poäng
Affärsjuridik JURAFF0 100
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100
Redovisning 1 FÖRRED01 100
Redovisning 2 FÖRRED02 100

 

Påbyggnad mot HR

HR är en förkortning av Human Resources med målet är att jobba på en personalavdelning. Du lär dig om anställningsavtal, arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och rekryteringsarbete.

Kurs Kurskod Poäng
Affärsjuridik JURAFF0 100
Information och kommunikation 2 INFINF02 100
Ledarskap och organisation LEDLED0 100
Personaladministration ADMPER0 100

 

Påbyggnad mot inköp

Du lär dig om inköp, internationell handel, logistik och hållbar handel. Exempel på arbetsuppgifter är att kontakta leverantörer och distributörer, skicka förfrågningsunderlag och orderunderlag, analysera offerter samt bevaka och följa upp ordnar och försäljning.

Kurs Kurskod Poäng
Handel och hållbar utveckling HANHAN0 100
Inköp 1 INKINK01 100
Inköp 2 INKINK02 100
Logistik 1 INKLOG01 100

 

 

Arbetsförmedlingens webb kan du läsa deras prognoser. Den som arbetar med administrativa arbetsuppgifter kan ha många olika titlar. Sök på exempelvis administratör, assistent, sekreterare eller inköpare.

 

 

Godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning.

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du kan välja att studera utbildningen på heltid eller halvtid. Observera att lokala avvikelser kan förekomma. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

 

 

Du får betyg i varje kurs. Dessutom får du dokumentet ”Sammanhållen yrkesutbildning – bilaga till utdrag ur betygskatalog”. Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom yrkespaketet. Du måste själv beställa dokumentet av din kommun. Hänvisa till den här länken samt texten längst ner i Skolverkets författningssamling SKOLFS 2012:8.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen (om du vill bli behörig till utbildning på universitet och yrkeshögskola) behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »