NYHET | ÖSTERSUND | VUXENUTBILDNING

 

Vi öppnar i Östersund!

 

Arena Utbildning hjälper dig som snabbt vill komma ut i arbete eller vidare till högre studier. Vi hjälper dig att bli bättre på svenska och samtidigt lära dig ett yrke! Våra utbildningar är förlagda måndag-fredag i våra ljusa och fina lokaler på Kyrkgatan 45 i Östersund.
 

Vård & omsorg

Vi erbjuder vårdutbildningar till undersköterska, fyra inriktningar. Du kan kombinera studierna med SFI D-kurs och/eller SVA grundläggande. Undervisningen är lärarledd och du kommer att tillhöra en grupp med fast schema. Utbildningen innehåller APL (praktik), där du får omvandla teoretisk kunskap till praktisk kunskap. Under APL följer du din handledares schema. Undersköterskeutbildningen ger dig också en bra grund för dig som vill studera vidare till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, socionom eller behandlingspedagog.

Inriktning Äldreomsorg är för dig som vill arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du har ett extra intresse av att hjälpa och vårda äldre inom såväl kommunal/privat som landstingsverksamhet, exempelvis på äldreboenden, servicehus, hemtjänst.

Inriktning Hälso- och sjukvård passar dig som vill arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvårdsverksamheter, inom såväl kommunal/privat som landstingsverksamhet, exempelvis på vårdcentraler, sjukhus, akutmottagningar.

Inriktning Psykiatri passar dig som vill arbeta som undersköterska inom psykiatri och socialpsykiatri, såväl kommunal/privat som landstingsverksamhet, exempelvis på behandlingshem, sluten/öppen psykiatrisk mottagning.

Inriktning Funktionsnedsättning passar dig som vill arbeta med personer med funktionsnedsättning, inom såväl kommunala som privata verksamheter. Exempelvis inom LSS-verksamheter, gruppboenden.
 

Barn & fritid

Vi erbjuder vårdutbildningar till barnskötare och elevassistent. Du kan kombinera studierna med SFI D-kurs och/eller SVA grundläggande. Undervisningen är lärarledd och du kommer att tillhöra en grupp med fast schema. Utbildningen innehåller APL (praktik), där du får omvandla teoretisk kunskap till praktisk kunskap. Under APL följer du din handledares schema. Utbildningen ger dig också en bra grund för vidare studier till exempelvis förskollärare, lärare eller socionom.

Inriktningen Barnskötare ger dig kompetens att arbeta som barnskötare inom barn- och ungdomsverksamheter och/eller inom skol– och fritidsverksamheter.

Inriktningen Elevassistent ger dig en bred yrkeskompetens för arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom såväl kommunala som privata verksamheter, samt
inom barn- och ungdomsverksamheter och/eller inom skol– och fritidsverksamheter.
 

Hotell & turism

Vi erbjuder utbildningar inom Hotell & turism. Utbildningen består av ett grundpaket på 500 poäng. Därefter väljer du inriktning antingen inom Hotell & konferens eller Turism & resor (400 poäng). Sist väljer du en programfördjupning, som specialiserar sig på det yrkesområde där du vill arbeta inom exempelvis konferens, reception, våningsservice, trivselvärd m.m. (400 poäng). Utbildningen innehåller APL (praktik), där du får omvandla teoretisk kunskap till praktisk kunskap. Under APL följer du din handledares schema.

Utbildningen bedrivs på distans eller klassrum.
 

SFI KURSER Studieväg 1, 2 & 3

Vi erbjuder SFI-kurser på studieväg 1 (A, B, C och D), studieväg 2 (B, C, och D) studieväg 3 (C och D). Du kan välja att studera hos oss oavsett om du har studerat tidigare eller inte. Det är din tidigare utbildning som avgör vilken studieväg du går. Undervisningen är lärarledd och du kommer att tillhöra en grupp med fast schema.

Du gör SFI anmälan här: https://ostersund.alvis.se/sfi

Efter du gjort din anmälan till SFI så får du ett brev från oss där det står när du ska börja skolan.
 

Grundläggande kurser

Vi erbjuder ett brett utbud av grundläggande kurser. Kurserna ger dig en bra grund för vidare studier på gymnasial nivå, exempelvis Högskoleförberedande kurser samt gymnasiala yrkesutbildningar. Gå in på sökwebben för att se vilka kurser vi erbjuder och när de startar. Undervisningen är lärarledd och du kommer att tillhöra en grupp med fast schema.
 

Högskoleförberedande kurser

Vi erbjuder ett brett utbud av högskoleförberedande kurser så att du ska kunna söka till högskola eller universitet. Gå in på sökwebben för att se vilka kurser vi erbjuder och när de startar. Undervisningen är lärarledd och du kommer att tillhöra en grupp med fast schema.

 


Fler nyheter

Nyfiken på vad du kan läsa hos oss?

Vi erbjuder konkurrenskraftiga yrkesutbildningar inom bland annat Vård & omsorg och Barn & fritid. Vi har även ett webbaserat utbud på ca 155 distanskurser. Vi erbjuder gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser genom vår egen lärplattform Exlearn. Kolla gärna in hela vårt utbud av utbildningar!

Translate »