YSM

Om YSM

YSM är en utbildning där du får lära dig mer om hur det fungerar med jobb och utbildning i Sverige. YSM innehåller olika delar som kallas för moduler. Målet är att du ska kunna bestämma dig för vad du vill jobba med i Sverige och vilken väg du behöver gå för att nå ditt framtida jobb.

Studietid: Varierar beroende på beslut

Studieform: Heltid, klassrum

Sökbar genom Arbetsförmedlingen i: Flen, Karlskoga, Katrineholm, Kiruna, Kristinehamn, Köping

 

Vi hjälper dig att bli bättre på att prata svenska och lär dig mer om hur det svenska samhället fungerar. I utbildningen ingår 14 moduler. Arbetsförmedlingen bestämmer om du kan ta del av en eller flera moduler. Du får även kvalificerade studie- och yrkesvägledande insatser så att du hittar din väg till fortsatta studier eller anställning.

Är du intresserad av att veta mer om vad YSM är för något och på vilket sätt du kan ha nytta av det? Titta på denna video som Arbetsförmedlingen tagit fram >>

 

1. Nivåtest och kartläggning
2. Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
3. Information om studier
4. Allmänna kompetenser i arbetslivet
5. Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
6. Yrkespraktik och studiebesök
7. Arbetsplatsförlagd språkträning
8. Sociala aktiviteter inför arbete
9. Hushållsekonomi
10. Introduktion till svenska språket
11. Svenska
12. Engelska
13. Matematik
14. Grundläggande datakunskap

 

YSM är anpassad efter två nivåer. Nivå 1 är för dig som har begränsade kunskaper i svenska språket och/eller med kortare utbildningsnivå. Nivå 2 är för dig som har längre utbildningsbakgrund än sex år med goda kunskaper i svenska språket (som lägst godkänd sfi D-nivå eller motsvarande).

 

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du kan studera YSM eller inte. Kontakta Arbetsförmedlingen på din ort och fråga om YSM finns där du bor och om det är möjligt för dig att få börja.

Translate »