SFI D/SVA grund + Barnskötare

Bidra till en rolig, trygg och lärorik verksamhet!

Barn och ungdomar behöver bra förebilder. Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete. Du får även vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Kombinationsutbildning till barnskötare

Välkommen att studera vår kombinationsutbildning i Östersund där du studerar SFI D eller SVA grund tillsammans med din barnskötarutbildning. Är du inte klar med SFI C? Då har du möjlighet att studera yrkesinfärgad SFI A-C hos oss! Där förbereder vi dig för yrkesutbildningen genom att lära dig den svenska som du behöver i arbetet som barnskötare. Läs mer >>>

Poäng: 1780 poäng

Studietid: Ca 1,5 år

Studieform: Klassrum

Utbildningsort: Östersund

Studietakt: Heltid, 100%

Kurslitteratur: Gratis E-böcker ingår!

 

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska eller sociala verksamheter som barnskötare eller inom bevakning- eller funktionshinderområdet. Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling, att möta, assistera samt hjälpa barn och unga i deras utveckling och färdigheter.

Du får lära dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt. I utbildningen ges verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla samt samtala med barn, unga och vuxna människor i behov av stöd. Du får kunskaper om samhällsansvar, lagar och författningar som rör pedagogiska och sociala verksamheter.

Yrkesutbildningen kombineras med SFI D eller SVA grund. Du är i skolan ungefär 20 timmar i veckan och resten av tiden ska du studera hemma.

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Kurs Kurskod Poäng
SFI D
Svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 700
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100
Hälsopedagogik HALHAL0 100
Kommunikation PEDKOU0 100
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100
Människors miljöer PEDMÄI0 100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Barns lärande och växande PEDBAS0 100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200
Skapande verksamhet PEGSKP0 100

 

 

För att läsa vår kombinationsutbildning måste du vara godkänd i SFI C eller ha motsvarande kunskaper.

Är du inte klar med SFI C? Hos oss kan du studera yrkesinfärgad SFI A-C nivå vilket betyder att du förbereder dig inför din yrkesutbildning till barnskötare genom att lära dig den svenska som du behöver för arbete inom Barn & Fritid. Läs mer >>

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). OBS! Gäller ej SFI studier. Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur!

 

 

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

 

 

Efter att du studerat alla kurser hos Arena Utbildning är du utbildad barnskötare. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

 

 

Validering klarlägger kunskapsnivån för att kunna anpassa dina studier efter dina behov, i vissa fall kan studietiden då förkortas. Validering ger dig möjlighet att få din kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Kontakta Arena Utbildning på den ort du önskar göra validering för mer information.

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »