Moderna språk – Franska

Om ämnet

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket. I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Kurskod: MODFRA01, MODFRA02, MODFRA03, MODFRA04, MODFRA05, MODFRA06

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Studieform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Moderna språk 1 – Franska
Kurskod: MODFRA01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Génial 1 (2:a upplagan) – Allt i ett bok
Sanner M-L, Wennberg L
Förlag: Natur & Kultur
ISBN13: 9789127414976

Génial 1 (2:a upplagan) Elev-CD (mp3)
Sanner M-L, Wennberg L
Förlag: Natur & Kultur
ISBN13: 9789127429017

 

Kursfakta

Kursnamn: Moderna språk 2 – Franska
Kurskod: MODFRA02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Moderna språk 1 – Franska.

Kurslitteratur

Génial 2 (2:a upplagan) – Allt i ett bok
Sanner M-L, Wennberg L
Förlag: Natur & Kultur
ISBN13: 9789127414983

Génial 2 (2:a upplagan) – Elevinspelningar enanvändarlicens (Nedladdningsbar MP3)
Sanner M-L, Wennberg L
Förlag: Natur & Kultur
ISBN13: 9789127420663

 

Kursfakta

Kursnamn: Moderna språk 3 – Franska
Kurskod: MODFRA03
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Moderna språk 2 – Franska.

Kurslitteratur

Génial 3 – Allt i ett bok (2:a upplagan)
Sanner M-L
Förlag: Natur & Kultur
ISBN13: 9789127414990

Génial 3 elevinspelningar (2:a upplagan) (mp3)
Sanner M-L, Wennberg L
Förlag: Natur & Kultur
ISBN13: 9789127428997

 

Kursfakta

Kursnamn: Moderna språk 4 – Franska
Kurskod: MODFRA04
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Moderna språk 3 – Franska.

Kurslitteratur

Génial 4 – Allt i ett bok (2:a uppl.)
Sanner M-L, Wennberg L
Förlag: Natur & Kultur
ISBN13: 9789127415003

Génial 4 elevinspelningar enanvändarlicens (Nedladdningsbar MP3)
Sanner M-L, Wennberg L
Förlag: Natur & Kultur
ISBN13: 9789127420588

 

Kursfakta

Kursnamn: Moderna språk 5 – Franska
Kurskod: MODFRA05
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Moderna språk 4 – Franska.

Kurslitteratur

Escalade Civilisation
Jonchère N
Förlag: Liber AB
ISBN13: 9789147078691

Escalade Littéraire
Sandberg E
Förlag: Liber AB
ISBN13: 9789147078080

 

Kursfakta

Kursnamn: Moderna språk 6 – Franska
Kurskod: MODFRA06
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Moderna språk 5 – Franska.

Kurslitteratur

Escalade Civilisation
Nicolas Jonchère
HÄFTAD 2006 Svenska
ISBN: 9789147078691

Escalade Littéraire
Ewa Sandberg
HÄFTAD 2006 Svenska
ISBN: 9789147078080

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »