Administration

Om kurserna

Du lär dig att utföra administrativt arbete både i företag och i offentlig förvaltning. Rent praktiskt handlar det om diarieföring, arkivering, postrutiner, dokument- och skrivregler, sekretessregler och offentlighetsprincipen, ekonomi, fakturor, blanketter, brev, personalfrågor, arbetsrättslagar, organisationsscheman, information och kommunikation. Du använder grundläggande programvaror och modern teknik. Du lär dig handlägga ärenden och även att anordna möten.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: ADMADM01, ADMADM02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Administration 1
Kurskod: ADMADM01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Information & kommunikation 1 (INFINF01), Reception 2 (RECREC02) eller Konferens 2 (KONKON02).

Kurslitteratur

Administration 1
Meg Marnon
Thelin Förlag
ISBN: 9789173793254

OBS! Du behöver endast läroboken (ej arbetsboken).

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Administration 2
Kurskod: ADMADM02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Administration 1.

Kurslitteratur

Administration 2
Meg Marnon
Thelin Förlag
ISBN: 9789173794022

OBS! Du behöver endast läroboken (ej arbetsboken).

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »