Arkitektur – rum

Om kursen

Du lär dig den historiska utvecklingen av formgivning och inredning från antiken och fram till idag, och hur den påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. Du lär dig om ritningar, form, funktion, ergonomi, möbler, belysning, växtlighet, material, färg, ljud och ljus. Under kursen kommer du att formge ett eget rum med plan- och sektionsritningar, där du tar hänsyn till funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Du använder ett digitalt program för 3D-ritning. I kursen gör du också ett byggnadsprojekt där du inreder ett privat eller offentligt rum med en 3D-modell i kartong/papper och annat material som passar. Du skriver delrapporter och slutredovisar dina projekt.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: ARKARI0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

INTRO – FORM
Frid J
Didacta förlag
ISBN: 9789188548153

Arkitektens handbok
Bodin A m.fl.
Byggenskap förlag
ISBN: 9789187079023

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »