Barn- & ungdomshälsa

Om kursen

Kursen berör både förebyggande arbete och hur vi kan hjälpa i nuet. Det är allt från kontroller, vaccinationer, tandvård, goda matvanor och fysik aktivitet till allergier, övervikt, ätstörningar, psykisk sjukdom och att leva i dåligt fungerande familjer. Du lär dig se sambanden mellan hur barn och ungdomar lever i vardagen och hur de mår, och de rutiner som finns för att upptäcka barns förändrade hälsa. Du läser också om vanliga barnsjukdomar och hur man behandlar dem. Din kommunikation med barnen och deras vårdnadshavare är en viktig del i kursen. Du läser också om skolhälsovården, barnavårdscentraler och om de lagar som gäller.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: BAOBAR0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar
A-C Bramhagen/A Carlsson
Studentlitteratur AB
ISBN: 9789144077628

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »