Barn- & ungdomssjukvård

Om kursen

Kursen bygger vidare på kunskaper inom sjukvård och medicin. Fokus är på behandling av vanliga sjukdomar hos barn och ungdomar samt vård efter olycksfall. Du lär dig om smärta och smärtlindring. Kursen handlar också om vården av prematura barn, alltså de som är födda för tidigt. I kursen lär du dig om barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling, betydelsen av lek och hur barn reagerar i kris. Du använder modern medicinteknisk utrustning, diskuterar etiska frågor, lär dig vikten av att dokumentera samt att informera och kommunicera med närstående.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: BAOBAN0

Poäng: 200 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Pediatrisk omvårdnad
Hallström I, Lindberg T
Liber AB
ISBN: 9789147093274

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Godkänt betyg i kursen Hälso- och sjukvård 2.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »