Barns lärande & växande

Om kursen

Du lär dig olika teorier om hur barn mognar och utvecklas. Du reflekterar över hur uppväxtmiljö, levnadsvillkor, kamratgrupper, mediekultur, genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barnens utveckling. Och vilken betydelse har vi vuxna, och hur påverkar vi barnen? Du läser också om hur synen på barndom och fostran har förändrats över tid.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: PEDBAS0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

E-bok som kursen bygger på:
Barns lärande och växande (2019)
Tove Phillips
Gleerups
ISBN: 9789151101705

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Godkänt i Lärande & utveckling (PEDLÄR0) samt Människors miljöer (PEDMÄI0).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »