Biologi

Om kurserna

I kurs 1 ingår ekologi med förståelse av ekosystemet och hållbar utveckling, genetik om cellers uppbyggnad och arvsmassan samt möjligheter och risker med genetiken, evolution med teorier om livets uppkomst och utveckling. Du lär dig också om biologins karaktär och arbetsmetoder.

Kurs 2 handlar om cell- och molekylärbiologi samt organismers funktion med bland annat människans fysiologi och hur kroppen reagerar vid olika händelser. Du får även här lära dig mer om biologins arbetsmetoder.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: BIOBIO01, BIOBIO02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kursfakta

Kursnamn: Biologi 1
Kurskod: BIOBIO01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Kursfakta

Kursnamn: Biologi 2
Kurskod: BIOBIO02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Biologi 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

Translate »