Branschkunskap inom handel & administration

Om kursen

Du lär dig grunderna inom handels- och tjänstesektorn. Kursen tar upp de olika branscherna och centrala yrken och arbetsuppgifter. Vilken funktion och nytta har handeln i samhälle och näringsliv? Hur har handeln påverkats genom historien? Du läser också om konsumtionstrender, etikfrågor, säkerhet, miljöfrågor samt lagar om arbetsrätt och diskriminering.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: HANBRS0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

H2000 Branschkunskap Fakta och uppgifter
Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård
Liber AB
ISBN13: 978-91-47-11613-3

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »