Entreprenörskap

Om kursen

Entreprenörskap handlar om initiativförmåga, kreativitet och problemlösning – att förverkliga idéer. I många sammanhang förknippas det med att starta och driva ett företag. I kursen lär du dig grundläggande projektmetodik. Du gör en projektplan där du formulerar ett mål för att sedan ta det till ett färdigt projekt eller till att starta ett fiktivt företag, som du också lär dig att marknadsföra. Du lär dig att skapa, värdera, förverkliga, vidareutveckla eller överge idéer. Du läser om hur produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: ENTENR0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »