Estetisk kommunikation 1

Om kursen

Estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutvecklingen. Du ökar din förmåga att uppfatta och tolka budskap som förs fram i kulturliv, i medier och människor emellan. Du möter ett flertal konstnärliga uttrycksformer som musik, dans, bild och konst och lär dig hur de påverkar omgivningen. Du genomför själv ett konstnärligt verk med hjälp av olika konstformer, hela vägen från idé till färdig gestaltning.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: ESTEST01

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Estetisk kommunikation 1- Lärobok
Meg Marnon
Thelins förlag
ISBN: 9789173793858

Estetisk kommunikation 1 – Arbetsbok
Meg Marnon
Thelins förlag 2018
ISBN: 9789173793865

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »