Filosofi

Om kurserna

Ordet filosofi betyder ”kärlek till vishet” och handlar ofta om frågor som inte har några självklara svar. Vad är sanning? Vad är rätt och fel? Vad är meningen med livet? Vad är rättvist? Vad utmärker ett gott samhälle? Du lär dig filosofiska förhållningssätt om etik, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten och får själv ta ställning grundat på genomtänkta teorier och argument. I kurs 2 läser du om exempelvis olika dilemman i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap samt tänkande om rättvisa, frihet, makt och inflytande. Du fördjupa dig sedan i en vald filosofisk fråga.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: FIOFIO01, FIOFIO02

Poäng: 50 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Filosofi 1
Kurskod: FIOFIO01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Filosofi 1 och 2 (2013)
Martin Levander, Jan-Erik Westman
Liber AB
ISBN: 9789147107988

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Filosofi 2
Kurskod: FIOFIO02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Filosofi 1.

Kurslitteratur

Filosofi 1 och 2 (2013)
Martin Levander, Jan-Erik Westman
Liber AB
ISBN: 9789147107988

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »