Funktionsförmåga & funktionsnedsättning

Om kurserna

Du läser om individer och grupper som behöver extra stöd, exempelvis rörelsehinder, intellektuella funktionsnedsättningar och syn- och hörselnedsättningar. Hur skapar vi likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet? Hur påverkas barn och unga med funktionsnedsättning? Vilka konsekvenser får detta i vardagen? Hur kan vi använda pedagogiska arbetssätt och olika hjälpmedel för att skapa goda miljöer och villkor? Du får också reflektera över eget bemötande och professionellt förhållningssätt.

I kurs 2 fördjupar du dina kunskaper med bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism, ADHD och ADD. Du lär dig om specialpedagogiska hjälpmedel och om samhällets stöd som till exempel särskola och insatser enligt LSS.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: FUTFUN01, FUTFUN02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1
Kurskod: FUTFUN01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kurs 1 kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Specialpedagogik 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 2
Kurskod: FUTFUN02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1. Betyg i kurs 2 kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Specialpedagogik 2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »