Geografi grundläggande

Om kursen

Du utforskar och analyserar samspelet mellan människa, samhälle och natur. Du läser om människors markutnyttjande, jordytans uppbyggnad med bland annat plattektonik, vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp, jordens klimat och vegetationszoner, klimatförändringar, varuproduktion och varutransporter, fördelning av jordens befolkning, migration och urbanisering. Hållbarhetsfrågor handlar om saker som risker och hot, intressekonflikter om naturresurser, förnybara energitillgångar och hur fattigdom påverkas av befolkningstäthet, klimat och naturresurser. Vidare läser du om världsdelarnas viktigaste länder, städer, vatten, öar, berg, öknar och regioner samt hur vi presenterar geografiska data i kartor och genom geografiska informationssystem (GIS).

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: GRNGEO2

Poäng: 150

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

SO-serien Geografi Ämnesbok
Solveig Mårtensson, Lars Lindberg
Liber
ISBN: 9789147103850

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »