Hållbar turism

Om kursen

Du får kunskap om ekoturismens grundprinciper, miljöarbete inom turismnäringen, certifieringssystem för hållbar, säker och ansvarsfull turism samt internationella överenskommelser och lagar. Du läser om turismens påverkan på länders natur, kulturarv, samhälle, ekonomi och sysselsättning, och lär dig att förstå vikten av ett ansvarsfullt resande.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: RESHAL0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Välkommen till Paradiset – Reportage om turismindustrin
Dielemans J.
Förlag:Atlas
ISBN13: 9789173892421

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Godkänt i kursen Besöksnäringen (AKTBEO0).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »