Hållbart samhällsbyggande

Om kursen

Kursen behandlar hållbart samhällsbyggande ur tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och kvalitativa synvinklar. Du läser om stadsbyggnadsidéer ur både ett historiskt och socialt perspektiv. Du lär dig beslutsprocesser, infrastrukturella lösningar och tekniska system vid bostads- och transportplanering och att göra miljökonsekvensbeskrivningar. Du använder ritningar, planer och modeller för samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS) samt ritprogram inom området.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: HÅLHÅB0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Hållbart samhällsbyggande
Carina Mathiasson
Gleerups 2019
ISBN: 9789151102511

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »