Hälsopedagogik

Om kursen

Kursen handlar om människors hälsa och levnadsvanor. Du läser om folkhälsoarbete på både samhällsnivå och individnivå, till exempel hur motion, rekreation, kost, droger och stress påverkar hälsan. Du lär dig metoder för att analysera människors hälsotillstånd och hur du kan stärka individens tro på sin egen förmåga, alltså ett pedagogiskt förändringsarbete. Du lär dig också vilka lagar och bestämmelser som styr folkhälsoarbetet.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: HALHAL0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur: Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

E-bok som kursen bygger på:
Hälsopedagogik
Philips, Tove (2017)
Gleerups Förlag
ISBN: 40680440

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »