Historia grundläggande

Om kursen

Kursen ger dig insikt om hur det förflutna präglar vår syn på nutiden och framtiden. Vi börjar i det som kallas förhistorisk tid och fram till cirka 1700 med några högkulturers framväxt i andra världsdelar, hur det var i Sverige från stenåldern och vad antiken betyder för vår tid. Cirka 1700 – 1900 kom en stor samhällsomvandling med industrialiseringen och ökad världshandel, och människors kamp för bättre villkor genom revolutioner, kamp mot slaveri och bildande av fackföreningar. 1800 – 1950 är imperialismens- och världskrigens tid med förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Under efterkrigstiden berör vi demokratiseringen i Sverige och framväxten av politiska partier, folkrörelser, kampen för allmän rösträtt, framväxten av det svenska välfärdssamhället, FN och EU samt det som kom att kallas kalla kriget.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: GRNHIS2

Poäng: 150

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Utkik Historia grundbok
Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström
Gleerups
ISBN: 9789140675606

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »