Information & kommunikation

Om kursen

Du lär dig använda datorn med olika standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, presentationer, informationssökning och sociala medier. Word, Excel och PowerPoint plus såklart internet är de vanligaste programmen. Det ingår att skriva mötesprotokoll och affärsdokument. Du lär dig filhantering och att organisera informationen på datorn. Du lär dig att inte bara framföra budskapet, utan också reflektera över hur du framför det och vad ditt kroppsspråk signalerar. I kurs 2 fördjupar du dig genom att exempelvis göra en egen webbplats, upprätta och använda databaser, lära mer om datasäkerhet och använda mer avancerade applikationer.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: INFINF01, INFINF02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Information & kommunikation 1
Kurskod: INFINF01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Information och kommunikation, Fakta & övningar (2018)
Förlag: Liber AB
ISBN: 9789147125586

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Information & kommunikation 2
Kurskod: INFINF02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Information & kommunikation 1.

Kurslitteratur

Information och Kommunikation 2
Thelin Läromedel AB, Lidköping
ISBN: 978-91-7379-202-8

Arbetsbok (rekommenderas):
Information och kommunikation 2
Thelin Läromedel AB, Lidköping
ISBN: 978-91-7379-203-5

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »