Internationell ekonomi

Om kursen

Kursen handlar om internationell ekonomi och internationell handel. Med vilka handlar Sverige? Hur har den internationella handeln växt fram historiskt till vad den är idag, med bland annat den industriella revolutionen? Hur påverkas länders välfärd? Hur påverkas miljön och hur fördelas resurserna? Vad betyder kulturen för affärskontakter i olika länder? Du läser också om samarbeten i EU, om valutor och valutahandel, om finansmarknaden och finanskriser och om handelshinder och handelskrig.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: SAMINE0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Internationell ekonomi – i en värld i förändring
Cameron D, Ekström C, Holmvall L, Uhlin B
Förlag: Liber AB
ISBN13: 978-91-47-08822-5

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i Samhällskunskap 1a2 (SAMSAM01a2) eller Samhällskunskap 1b (SAMSAM01b).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »