Internationella relationer

Om kursen

Kursen tar upp utrikes- och säkerhetspolitik och världskrigens och efterkrigstidens betydelse för internationella samarbeten mellan länder. Vad betyder globaliseringen för samhällen men också för individen? Du reflekterar över konflikter mellan länder och hur de kan lösas. Du läser om internationell rätt och internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter samt om miljö- och resursfördelning. Du presenterar eget arbete i exempelvis en vetenskaplig rapport.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: SAMINR0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Internationella relationer – Perspektiv på konflikt och samarbete i världspolitiken
Bjereld U, Ekengren A-M, Lilja C
Förlag: Liber AB
ISBN: 978-91-4707296-5

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Godkänd i Samhällskunskap 1a2 (SAMSAM01a2) eller Samhällskunskap 1b (SAMSAM01b).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »