Kemi grundläggande

Om kursen

Kursens syfte är att utveckla kunskaper om kemiska samband och göra dig nyfiken på omvärlden. Du lär dig kemins metoder och arbetssätt med systematiska undersökningar, simuleringar, separations- och analysmetoder, kemiska begrepp, modeller och teorier samt dokumentation. Några exempel på områden du möter är energi- och naturresurser, kemiska processer, livscykelanalys, nedbrytning av material, rening av vatten, kemiska processer i människokroppen, vanliga kemikalier och säker hantering av dessa, lösningar, fällningar, syror och baser, pH-värde, atomer, elektroner och kärnpartiklar, kemiska föreningar, molekyler, joner, kolatomen som byggsten i allt levande, fotosyntes och förbränning

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: GRNKEM2

Poäng: 150

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »