Kemi

Om kurserna

Kurs 1 behandlar materia och kemisk bindning där du läser om materiens uppbyggnad. Du läser också om reaktioner och förändringar med exempelvis syrabas- redox- och fällningsreaktioner, vidare om stökiometri med bland annat kemiska formler och reaktioner samt analytisk kemi med metoder för kemisk analys. Du lär dig också om kemins karaktär och arbetsmetoder.

I kurs 2 läser du om reaktionshastighet och kemisk jämvikt samt organisk kemi, biokemi och analytisk kemi. Du får även här lära dig mer om kemins arbetsmetoder.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: KEMKEM01, KEMKEM02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kurserna!

 

Kursfakta

Kursnamn: Kemi 1
Kurskod: KEMKEM01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Formler och Tabeller, 3a uppl.

Förlag: Natur och Kultur.
ISBN:  9789127457201

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Kemi 2
Kurskod: KEMKEM02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Kemi 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Formler och Tabeller, 3a uppl.

Förlag: Natur och Kultur.
ISBN:  9789127457201

 

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »